2011-10-18 Tomas Saagpakk

  

Målning med transparanta färgerna Aureolin (gul), Rose Madder Genuin samt Cobolt

 

 

Tomas Saagpaak , som var kvällens läromästare, förklarade skillnaden mellan lasering och lavering. I dag skulle vi lasera.

 

Lasering : ett antal olika färgskikt ovanpå varandra. Man använder endast transparanta färger. Viktigt är att låta färgen torka ordentligt mellan varje varv.

 

Färgerna vi använda oss av var Aureolin, som är den mest transparanta gula färgen, samt Rose Madder och Cobolt.

 

Vi började måla med gult från svagt till starkt. Lät torka. Därefter Rose Madder. Lät torka. Cobolt. Lät torka. Flera bilder med laveringar målades. Man bör söka balans mellan färgerna så att man kan se det gula lysa igenom. Man måste ha tålamod och kanske flera bilder på gång medans färgen torkar.

 

Om man vill ta reda på vilka färger som är transparanta finns de märkta med T eller en liten tom ruta på färgkartan från Windsor o Newton eller liknande färgkartor.

 

Färgen grått var också spännande att få fram genom att ha olika styrka på färgen.

OBS! vi använde samma färger.

 

Det var en innehållsrik och trevlig kväll och alla gick in med liv och lust med sina arbeten.

 

Nu gäller det bara att komma ihåg vad vi lärt oss och använda oss av tekniken.

 

Gerd Olsson