Akvareller på temat Vals på Ängö

(Evert Taube)

/

 

Marjatta Saastamoinen

 

Marita Möller: 

"Ormbunken rister sin ringlande topp,

slår opp sina gröna små vingar."

Sigrid Halvarsson: Fruktträden blomma

Anna-Liisa Åstrand: Varm kväll

 

Inger Odén: Vallmoäng vid Lickershamn