Till alla medlemmar i AkvarellSällskapet Spray

 
Stort tack till alla som betalat in sin medlemsavgift för 2021!
Vi uppskattar verkligen att du vill fortsätta stödja vår verksamhet trots att det fortfarande råder lite stiltje på grund av coronapandemin.
Vi hoppas och tror att det snart ska bli bättre! Inom Målarrådet pågår verksamheten för fullt med planering för kommande träffar, kommande nummer av tidningen Spray-Stänk och efterlängtade fester och trevligheter. Vår Hemsida uppdateras kontinuerligt och där finns bl a våra teman för alla som vill ha målarinspiration. Vår nya facebookgrupp är igång. Vi försöker med andra ord att kompensera så gott vi bara kan inom ramen för myndigheternas restriktioner och regler. 
 
Vi hoppas att du som ännu inte betalat din årsavgift vill fortsätta att vara med, och uppmanar dig därför att snarast göra detta!
Avgiften är sänkt i år till 300 kronor, och den betalas in till Bankgiro 522-4399, AkvarellSällskapet Spray. Ange ditt namn som referens!
 
Vänliga hälsningar
Målarrådet/Karin L
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------