Kontakter

Målarrådet träffas minst fyra gånger om året för att diskutera AkvarellSällskapet Sprays aktiviteter som sedan presenteras i tidningen Spray-Stänk och på denna hemsida.

Tidningen Spray-Stänk ges ut två gånger om året, vanligen i januari och juli. 

För närvarande är vi ca 120 Spray-medlemmar. Medlemsavgiften är 300 kronor per år.

 

Målarrådet 2020:

Göran Rücker, klubbmästare och mentor
073-9833707
 
 
Beatrice Juhlin-Dannfelt, ordförande 
beatrice.jd@gmail.com
 
 
Eha Arg, kassör
eha.arg@gmail.com
 
Anna Romdahl, medlemsansvarig och matrikel
anna.romdahl@gmail.com
 
Eva Bergström, programansvarig
eva.bergström1234@gmail.com
 
Carin Adler, sekreterare
carin.m.adler@gmail.com
 
Elena Sahlin, revisor
elena.sahlin@telia.com
 

Spray-Stänk o FaceBookgruppen:

Marita Möller 
marita@tmco.se

Hemsidan:

Beatrice Juhlin-Dannfelt 
beatrice.jd@gmail.com

 

Medlemsregister:

Anna Romdahl sköter medlemsregistret. Alla ändringar vad gäller adress, telefonnummer
och e-postadress ska anmälas till henne, anna.romdahl@gmail.com
 

Bankgiro:

522‐4399

 

Konstnär i full aktion.